GDPR - Så behandlar vi dina personuppgifter

Den 25:e Maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen PUL med EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC). För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter och vi vill därför uppmärksamma dig på våra uppdaterade integritetsvillkor där du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om detta.

Hantering av personliga uppgifter

För oss är din integritet viktigt och från och med 25 maj 2018 följer därför EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Bulbs.se Norden AB h3>Vilka uppgifter lagrar vi? För vår administration och för bästa upplevelse håller vi ett digitalt kundregister. Dessa uppgifter är endast för vårt bruk för att kunna hantera din beställning. Vi säljer eller överlåter inte denna information till tredje part. Inga personnummer registreras i vårt interna system. SEKRETESS: Dina uppgifter överförs krypterat och lämnas aldrig ut till tredje part. Uppgifterna hämtas in när du är i kontakt med oss i samband med köp eller vid prenumeration av vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi lagrar i systemet är namn och adress, epostadress, telefonnummer, order och leveransinformation. Därutöver den information du avger till vår kundtjänst i samband med frågeställningar, reklamationer och garantiärenden. Adressinformationen hämtas i förekommande fall från Klarna.

Så länge sparas informationen

Dina uppgifter sparas så länge de behövs med hänsyn de krav som finns för gällande lagar och förordningar i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig och gentemot berörda myndigheter.

Dina rättigheter

Vid frågor om personlig information vi lagrar om dig har du rätt att få svar snarast möjligt. Du kan då erhålla en digital kopia av den information vi har lagrat i vårt system. Du kan alltid begära att information som är felaktig om dig rättas i systemet. Du kan alltid begära att få dina uppgifter borttagna från vårt register och ditt konto borttaget. Kontakta oss vi amaryllis@bulbs.se

Cookies

Vi använder cookies på vår sida vilket innebär att viss information lagras lokalt i små textfiler i din webbläsare. Detta gör vi för att kunna erbjuda den bästa upplevelsen för dig om kund av vårt hemsida. Vill du inte att det ska ske kan du stänga av cookies visa din webbläsare.

Product added to wishlist