Kalla

Kobrakallan är ett udda och intressant tillskott till din trädgård, en riktig samlarväxt. Snygg att plantera tillsammans med exempelvis funkior, prydnadsgräs och ormbunkar.

Kobrakallan tillhör växtvärldens unika växter sett till utseendet men även till kön. Alla kobrakallor är genetiskt kodade att bära både han- och honblommor och byter kön efter omständigheter. Det innebär att något svagare plantor såsom unga plantor samt äldre ofta är hanblommor medan starka mogna plantor som bär frukt är honblommor.

Kobrakallan vill ha fuktig jord men får aldrig stå i för mycket vatten och ej heller torka ut. Kallan klarar oftast inte den svenska vintern utan måste grävas upp och förvaras frostfritt.

Product added to wishlist